Bezpečnost se setkává s kompetentností

Rázový generátor

Pokud nechcete ukončit výrobu – používejte rázové generátory od firmy SPS electronic.

Pouze rázovou zkouškou je možné detekovat mezi závitové zkraty a poškození izolace ve vinutí. Předběžné poškození vede ke zničení vinutí. Tomu se u výrobků jako jsou elektrickém motory a cívky všech druhů dá předcházet. S rázovým generátorem od SPS electronic si můžete být jisti kvalitou svého vinutí.

 

V krátkosti: Co to je rázová zkouška a jak se provádí?

Rázová zkouška je zavedenou praxí ve výrobě vinutých dílů již od 50. let a také se využívá při opravách motorů. Tento test je nedílnou částí testování výrobků ve výrobě jako jsou: elektrické motory, rotory, statory, elektrické ventily a cívky všech druhů. Pro zajištění kvality je rázová zkouška, takzvaný surge test, nenahraditelná.

Během údržby a oprav izolace vinutí, která jsou zeslabená stárnutím, vibracemi, vlhkostí a změnami teplot. Proto je potřeba zajistit kvalitu výrobku přímo ve výrobě. Tím je zkontrolována také kvalita impregnovaných drátů nebo železného paketu. Klasický vysokonapěťový tester Vám jenom zkontroluje kvalitu izolace mezi fázemi, anebo proti kostře. Poškození ve vinutí Vám neodhalí. Zde Vám pomůžou pouze fyzikální vlastnosti rázové zkoušky , která nabízí jedinečnou možnost kontroly izolace a jednotlivých vinutí. Žádné měření odporu, případně indukčnosti Vám nedá to, co Vám dá rázová zkouška.

Princip vysokonapěťového pulsu, který je generován vybíjenou kapacitou a napájení vinutí a jeho ekvivalentem je následující oscilace (L = zkoušený výrobek, C = tester), kterou analyzujeme. Díky velmi krátkému pulsu , se vyskytnout rozdíly potenciálů mezi vinutím, nebo mezi vrstvami cívek. Přesně tyto potenciály jsou základem pro posouzení narůstajících rozdílů, ačkoliv tam není žádný galvanický kontakt. Výška zkušebního napětí a narůstající čas pulsů, jsou ovlivněny rozhodujícími faktory. Jak proudový puls, stejně jako odpověď pulsu poskytnou informaci o zkoušeném produktu. Impedance a kvalita vinutí je zahrnuta v výsledku testu .Proto, jsou všechny chyby odhaleny, tím, že ovlivní následující parametry. To zahrnuje počet závitů cívky, geometrii závitů, mezi závitové zkraty ve vinutí, zkraty, ale také problémy s magnetickým jádrem a laminovaného jádra.

Efekt při rázové zkoušce: Částečné výboje

Částečné výboje (PD) se neobjevují pouze u vysokonapěťového testu. Tento efekt se vyskytuje i během rázové zkoušky. Díky narůstající frekvenci v konvertoru pro řízení motoru, se tento test stává velice důležitým. Jak již samotný název “částečné výboje” napovídá, neobjeví se úplný zkrat. Ten se projeví jenom v částech, kde je zeslabená izolace nebo výroba nebyla správně provedená. Je lepší, když se zeslabené místo projeví během testování, než až v provozu. Toto místo totiž nevydrží zvýšenou zátěž a zhroutí se, částečný výboj. Jiná místa izolace mohou vydržet nápor a v konečném výsledku se neprojeví přeskokem napětí. Cílem, ale musí být, vyhnout se částečným výbojům. To je, ale záležitostí konstrukce zkoušeného vzorku, stejně jako izolační úrovně při zkoušeném napětí. V praxi není potřeba měřit částečné výboje (v pC). Je zcela dostačující detekovat částečné výboje. Pro tyto účely máme 2 metody:

  • Ve výrobě vinutých dílů se preferuje rázová zkouška. Rozhraní nejsou příliš podstatná.
  • Alternativním řešením může být detekce pomocí vysokofrekvenčních signálů přes anténu. Při tomto řešení je velice důležité správně umístit anténu, abychom se vyhnuli nechtěným rušivým vlivům.

My pro Vás máme správný rázový generátor

Všechny rázové generátory od SPS electronic používají PC k vyhodnocení křivek a částečných výbojů. Pro analýzu mají i několik dalších metod. V návaznosti na to, se podívejte na samostatné přístroje na částečné výboje, rázový generátor nebo na typickou zkoušku vysokým napětím – máme rozsáhlou nabídku v našem výrobním programu. Přístroje pracují samostatně nebo mají připojení přes rozhraní k PC – i software můžete najít v naší nabídce. Jak rázový generátor, tak měření částečných výbojů, může být kombinováno s dalšími testy ve zkušebním systému řízeném PC. Připojení pomocí různých svorek, kleští se provádí přes VN relé a s použitím 4 vodičové metody (Kelvinova technika).

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: