// //

Návrh zkušebního pracoviště

Celé zkušební stanoviště musí být v souladu s normou EN 50191.

Pro nastavení a provoz stacionárních i přenosných elektrických přístrojů, musí být v Evropě EN 50191 implementována. Naneštěstí v Americe, Asii a Africe nejsou pro tyto aplikace jednotné standardy. Ale jelikož lidé pracují na těchto zkušebních pracovištích i mimo Evropu, je nezbytně nutné vzít v úvahu tuto normu EN 50191. Tato norma přesně popisuje, jak má být zkušebna navržena a jak má být obsluha ochráněna před nebezpečným dotykem vysokého napětí.
Všechny přístroje a zkušební systémy, stejně jako příslušenství od SPS electronic, striktně implementují tuto normu EN 50191. Pouze v případě, že jsou dodržena všechna tato pravidla, teprve pak může výrobek dostat legální označení CE. To musí výrobce vždycky poskytnout.

Na přání zákazníka

Jako požadavek

Zákazníkem specifikované zkušební systémy podle individuálních potřeb.

Žádejte nyní!

Všechno v jednom!

Multifunkční

Potřebujete více testů v jednom přístroji?

K multitesterům

Kontakt

Máte ještě další otázky? Rádi Vám pomůžeme!

Mám zájem o: