Normy


NORMA: IEC 60335 * EN 60335 * VDE 0700

Domácí spotřebiče a podobná elektrická zařízení – Bezpečnost.

Popis:

Tato norma pojednává o bezpečnosti elektrických zařízení pro prostředí domácích spotřebičů a komerční účely, jejich jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro jedno fázové spotřebiče a stroje a 480 V pro jiné aplikace a stroje.


NORMA: EN 50106

Bezpečnost domácích spotřebičů a podobných elektrických zařízení.

Popis:

Tato norma pojednává o zvláštních pravidlech pro běžné testování domácích spotřebičů pod normou EN 60335-1, podle které testuje výrobce.


NORMA: UL 60335

Domácí spotřebiče a podobná elektrická zařízení – Bezpečnost.

Popis:

Tato norma pojednává o bezpečnosti elektrických zařízení pro prostředí domácích spotřebičů a komerční účely, jejich jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro jedno fázové spotřebiče a stroje a 480 V pro jiné aplikace a stroje.


NORMA: IEC 60598 * EN 60598 * VDE 0711

Svítidla

Popis:

Tato část 1 z normy IEC 60598 upřesňuje speciální požadavky pro svítidla, zahrnující elektrické světelné zdroje pro provoz s napájením až do 1.000 V.


NORMA: UL 1598

Svítidla

Popis:

Tato část 1 z normy IEC 60598 upřesňuje speciální požadavky pro svítidla, zahrnující elektrické světelné zdroje pro provoz s napájením až do 1.000 V.


NORMA: IEC 61029 * EN 61029 * VDE 0740

Bezpečnost pojízdného motorem poháněného elektrického nářadí

Popis:


a) člověkem snadno přenosný jednoduchý přístroj určený k převozu jako je např. ruční nářadí, kola a vestavěné díly;
b) aplikace v bezpečném stacionárním použití s nebo bez fixtury, jako jsou např. přístroje s rychloupínacími svorkami, zařízení atd.;
c) provoz pod kontrolou operátora;
d) není určeno pro sériovou výrobu nebo výrobu v montážní lince;
e) poskytnuté pro elektrické napájení pomocí flexibilního kabelu a zástrčky;
f) pro max. jmenovité napětí až do 250 V pro jednofázové, AC nebo DC nebo 440 V pro 3-fázové AC;
g) max. jmenovitý výkon až do 2.500 W pro jednofázové AC nebo DC a 4.000 W pro 3-fázové AC;


NORMA: IEC 60745 * EN 60745 * VDE 0740

Elektrické nářadí s ručně poháněným motorem – Bezpečnost

Popis:

Tato část normy IEC 60745 pojednává o bezpečnosti ručně poháněného nebo magneticky poháněného elektrického nářadí, jmenovité napětí těchto nářadí nesmí překročit 250 V pro jednofázové AC nebo DC nářadí, a 440 V pro 3 fázové AC nářadí.


NORMA: IEC 60034 * EN 60034* VDE 0530

Točivé elektrické stroje

Popis:

Tato část normy IEC 60034 je aplikovatelná pro točivé elektrické stroje mimo těch, které jsou uvedeny v jiné normě IEC, například, IEC 60349. Stroje v rámci této normy mohou být také nahraditelným subjektem, který upravuje nebo má další požadavky v jiných publikacích, například, IEC 60079 a IEC 60092.


NORMA: IEC 60601 * EN 60601 * VDE 0750

Zdravotnická elektrická zařízení

Popis:

Tato norma pojednává o základech bezpečnosti a nezbytném výkonu zdravotnických elektrických zařízení a zdravotnických elektrických systémů.


NORMA: UL 60601

Zdravotnická elektrická zařízení

Popis:

Tato norma pojednává o základech bezpečnosti a nezbytném výkonu zdravotnických elektrických zařízení a zdravotnických elektrických systémů.


NORMA: IEC 60950 * EN 60950 * VDE 0805

Zařízení informační technologie – Bezpečnost

Popis:

Tato norma DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) pojednává o napájených nebo bateriemi napájených zařízení informační technologie a kancelářské techniky pro jmenovitá napětí až do max. 600 V.


NORMA: UL 60950

Zařízení informační technologie – Bezpečnost.

Popis:

Tato norma UL 60950 (VDE 0805-1) pojednává o napájených nebo bateriemi napájených zařízení informační technologie a kancelářské techniky pro jmenovitá napětí až do max. 600 V.


NORMA: IEC 60065 * EN 60065 * VDE 0860

Audio / video, zařízení informační a telekomunikační technologie.

Popis:

Tato mezinárodní bezpečnostní norma požaduje, aby elektronické přístroje byly napájeny z přívodu, z napájení přístroje, z baterií nebo ze vzdálených napájecích jednotek a určené pro příjem, generování, záznam nebo reprodukci respektive audio, video a se společnémi signály. To vyžaduje, aby přístroje byly navrženy pro používání výhradně v kombinaci s výše zmíněnými přístroji.


NORMA: IEC 61010 * EN 61010 * VDE 0411

Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití.

Popis:

Tato část 1 normy DIN EN 61010 upřesňuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro elektrické testy a měřící zařízení, elektrické průmyslové procesně řízené zařízení, stejně jako laboratorní přístroje a jejich příslušenství, pro používání kdekoliv.


NORMA: IEC 60439 *EN 61439 * VDE 0660

Montáž spínačů nízkého napětí

Popis:

Řada norem IEC 61439 pro spínače nízkého napětí pro montáž obsahuje systém a podrobnosti aplikace, které musejí být definovány uživatelem, tak aby výrobce mohl vyrobit montáž spínačů podle požadavků a specifikací uživatele. Pojednává o spínačích, instalaci rozváděčů, stavebních rozváděčů, kabelových rozváděčů, sběrnicových systémů pro montáž na místech jako jsou kempy, obchodní domy, stejně jako nabíječe elektrických vozidel.


NORMA: IEC 60947 * EN 60947 * VDE 0660

Spínače nízkého napětí

Popis:

Tato norma je určena pro spínače nízkého napětí pro použití v obvodech až do 1.000 V AC nebo 1.500 V DC.


NORMA: IEC 61588 * EN 61558 * VDE 0570

Bezpečnost výkonnových transformátorů, napájecích jednotek, reaktorů a podobných výrobků.

Popis:

Tato mezinárodní norma pojednává o bezpečnostních aspektech výkonnových transformátorů, napájecích jednotek, reaktorů a podobných výrobků jako jsou elektrická, termální a mechanická, zabezpečení.


NORMA: IEC 61730 * EN 61730 * VDE 0126

Fotovoltaické (PV) bezpečnostní moduly

Popis:

Tato část normy IEC 61730 popisuje požadavky základní konstrukce pro fotovoltaické moduly (PV) , tak aby zajistily bezpečný elektrický a mechanický provoz.


NORMA: UL 1703

Fotovoltaické (PV) bezpečnostní moduly

Popis:

Tato část normy UL 1703 popisuje požadavky základní konstrukce pro fotovoltaické moduly (PV) , tak aby zajistily bezpečný elektrický a mechanický provoz.


NORMA: IEC 61851 * EN 61851 * VDE 0122

Eletrická vozdila s nabíjecím systémem

Popis:

Tato část normy IEC 61851 pojednává o zapnutých a vypnutých modulech zařízení pro nabíjení elektrických silničních vozidel se standardním AC napětím (jako pro IEC 60038) až do 1.000 V a DC napětí až do 1.500 V a pro provoz dodatečných služeb na vozidle, pokud potřebuje připojené napájení


NORMA: UL 2202

Eletrická vozdila s nabíjecím systémem

Popis:

Tato část normy UL 2202 pojednává o zapnutých a vypnutých modulech zařízení pro nabíjení elektrických silničních vozidel se standardním AC napětím (jako pro IEC 60038) až do 1.000 V a DC napětí až do 1.500 V a pro provoz dodatečných služeb na vozidle, pokud potřebuje připojené napájení.


Důležitá informace pro splnění standardních testů

Kvůli právům na kopírování, nemůžeme poskytnout úplné podrobnosti této normy. Relevantní pro aplikace je běžná norma. Můžete si ji zakoupit např. od VDE-Association nebo Beuth Publishing House.

Zde nyní najdete správný přístroj